Selskabet er 18. marts 2014 trådt i likvidation. Såfremt likvidationen forløber som planlagt forventes likvidationen gennemført inden udgangen af september 2014.
 
   
 
 

Tirsdag den 18. marts 2014 er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om likvidation af selskabet jævnfør selskabsmeddelelse nr. 2 dateret 21. februar 2014.
 
 
 
Investeringsstrategi
Risikofaktorer
Finanskalender
Nye regler for investeringsselskaber
 
Regnskaber
Selskabsmeddelelser
English - Announcements
Prospekt og brochure
 
Kontakt Alm. Brand Formue A/S i likvidation
Alm. Brand Formue A/S i likvidationMidtermolen 72100 København ØTel 35 47 48 49CVR nr. 27 23 75 25