Alm. Brand Formue A/S har i 2013 realiseret et overskud efter skat på 47,1 mio.kr. mod et overskud efter skat på 70,7 mio.kr. i 2012. Resultatet er tilfredstillende.
 
   
 
 

Tirsdag den 18. marts 2014 er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om likvidation af selskabet jævnfør selskabsmeddelelse nr. 2 dateret 21. februar 2014.
 
 
 
Investeringsstrategi
Risikofaktorer
Finanskalender
Nye regler for investeringsselskaber
 
Regnskaber
Selskabsmeddelelser
English - Announcements
Prospekt og brochure
 
Kontakt Alm. Brand Formue A/S
Alm. Brand Formue A/SMidtermolen 72100 København ØTel 35 47 48 49CVR nr. 27 23 75 25abf@almbrand.dk